Bevrijdend voor wie aanvoelen dat de schoen ergens wringt

Via Website: Het boek is liefdevol eerlijk en oprecht geschreven. Het is ook bevrijdend voor wie zoals Jan schrijft aanvoelen dat de schoen ergens wringt. En het mooiste dat Gods volk Israël door dit boek weer binnen de kerken tot zijn recht komt. Als de kerkleer Gods uitverkoren volk werkelijk geaccepteerd had. Dan had dat heel veel pijn veroordeling binnen en buiten de kerken kunnen voorkomen. Maar ik hoop dat dit waardevolle boek ertoe bijdragen zal dat mensen bevrijd zullen worden en anders gaan denken. Dat is mijn wens. Dank Jan.
F. van de Groep