Gedachtenspinsels

 • Uitverkiezing? Aan u wordt gevraagd of Hém aanneemt of verwerpt. Heeft u Hem al aangenomen?
  Johannes 1:12 (HSV)
  12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
 • Blijft u bij de dingen die niet kloppen, vanwege de dingen die wel kloppen?
 • Het Evangelie roept op tot geloof. Ten diepste is het een bijzaak hoe dit geloof heeft kunnen ontstaan, wanneer men kan vaststellen dat het er is.
 • Wat gelooft U? Vaar niet op het geloof van iemand anders. U moet niet aannemen dát het klopt, maar zelf vaststellen óf het klopt.
 • Gods plan met Israël loopt tot in de eindtijd door, waardoor de vervangingsleer onmogelijk kloppend kan zijn. Sterker nog, die is de bron van alle verwarring! Deze vervangingsleer is in haar uitwerking één grote verschrikking, die het begrijpen van Gods plan met de wereld bijzonder in de weg staat.
 • Ik heb ze niet geteld, maar ik denk dat ik zelfs tot meer dan 95 stellingen kom!
 • De kerkleer is niet zo zeer doordrenkt met de uitleg van het Woord van God, maar de uitleg wordt doordrenkt met de leer.
 • Het spreken over het toe-eigenen van het heil is een vorm van zeer ernstige manipulatie die een mens gevangen kan zetten in zijn onzekerheid of twijfel!
 • Natuurlijk kun je je het heil niet toe-eigenen. Een waarheid als een koe. Dat brengt de vragensteller, die uitziet naar dat heil echter zonder zekerheid weer “terug in het hok”.
 • Is de vraag of je een kind van God bent niet gewoon een andere bewoording van de vraag of je wel of niet uitverkozen bent? Waarom kunnen zovelen dit niet beantwoorden?
 • Krijgen uitverkorenen het geloof of worden de gelovigen uitverkoren?
 • U bent niet van Christus omdat u zaad van Abraham bent, maar U bent zaad van Abraham omdat u van Christus bent.
 • Niet de ‘bestemden’ worden gelovig, maar voor de gelovigen is er een bestemming. Het lijkt telkens een subtiel verschil, maar het is desastreus anders.
 • Voor uw kans op behoud is het wel degelijk van belang of u uitverkoren bent omdat u gelooft, of dat u gelooft omdat u uitverkoren bent.
 • Is de leer een uitleg van de Bijbel, of wordt de Bijbel uitgelegd met een foutieve leer als uitgangspunt?
 • De leer stelt feitelijk dat niemand tot Christus kan komen dan door de Vaderlijke uitverkiezing. De Bijbel leert andersom, namelijk dat niemand tot de Vader kan komen dan door Hem!
 • Er wordt niet ontkend dat Jezus Christus ‘de weg’ is, maar men sluit de toegang tot die weg af door ‘het hek van de uitverkiezing’ ervoor te plaatsen. Zolang dat hek niet opengaat, kunt u hopen wat u wilt. Dan is er een leer die u tegenhoudt.
 • Jezus Christus is wel ‘de deur’, maar hij zit op slot. De uitverkiezing is de sleutel.
 • Jezus Christus is wel ‘het licht der wereld’, maar de uitverkiezing is de lichtschakelaar.
 • De mens is volgens de leer als een pop. Uit zichzelf kan hij niets. Als hij wel beweegt, dan heeft God dat gedaan. Als hij niet beweegt, dan wordt hij door God veroordeeld omdat hij niet beweegt.
 • Zoals het in de leer gesteld wordt, is er geen enkele keus. Niets, maar dan ook helemaal niets, komt vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Het moet u daarom gegeven worden.
  Conclusie: je kunt er ook niets aan doen wanneer je verloren gaat. Het overkomt je. Je bent niet uitverkoren. Pech gehad.
 • Impliciet wordt God ervan beschuldigd de mens te hebben toegerust met de wil waarmee deze zich in het verderf heeft gestort!
 • Er zijn mensen die reageerden: ‘Als God zó is, dan hoef ik Hem niet.’ En het is nog te begrijpen ook.
 • De kerk moet vertellen wat de Bijbel leert, maar in plaats daarvan lijkt het erop dat men de Bijbel probeert te laten vertellen wat de kerk leert.
 • ‘Hierdoor’ (, dat is: doordat zij door God niet helemaal van het vlees en het lichaam van de zonde verlost zijn), ‘zondigen zij in hun zwakheid elke dag weer.’ Voelt u hem? Men legt de schuld van deze zwakheid dus heel subtiel bij God neer, zonder dit uit te spreken.
 • Als je uitverkoren bent, dan is dat volgens het onveranderlijk voornemen van God.
  Conclusie: Het maakt niet meer uit wat je doet.
 • Het is niet mogelijk dat zij de staat van rechtvaardiging verliezen. ‘Hij laat hen niet zo diep vallen…’ Voelt u het weer aan? God is het die laat vallen! Als zij dus toch diep vallen, dan heeft God het toegelaten. Hij heeft ook de diepte bepaald tot waar zij konden vallen. Ook hier heeft men weer op indirecte wijze de schuld bij God geparkeerd.
 • Je mag het natuurlijk niet zeggen maar, terwijl men het doet klinken of het tegenovergestelde het geval is, is volgens deze leer God de oorzaak van alle ellende!
 • De inhoud van ‘de zekerheid van de volharding’ blijft nog onduidelijk voor mij. Ik vermoed: de zekerheid dat men zal volharden in het hopen op wat men niet weet en men niet mag naspeuren.
 • Heeft men ten tijde van de reformatie wel voldoende gereformeerd?
 • Veel zogenaamd onnaspeurlijke zaken worden duidelijk, wanneer de kerkleer het Licht van de Bijbel niet meer tegenhoudt.
 • Hoe meer we het werk van deze Dordtse mannen naspeuren, hoe duidelijker het wordt. Men is het spoor in Gods Woord volkomen bijster!
 • Men praat elkaar al honderden jaren na. Het zijn net de “kleren van de keizer”.
 • Er wordt in de Bijbel niet zozeer gewaarschuwd voor het gevaar van dwalende schapen, maar vooral voor het gevaar van dwalende herders en leraren! Theo loog?
 • T.a.v. de kinderdoop: Het kan niet een beetje kloppen. Hoe langer je kijkt, hoe minder de argumenten stand houden. Uiteindelijk blijkt géén van de gegeven gronden steekhoudend.