Links

Op deze pagina staan verwijzingen naar andere websites. Dat betekent niet per se dat ik dat ik altijd voor de volle 100% met alle inhoud instem.

 • Is er een derde weg?
  Is er behalve de brede en de smalle weg ook nog een derde weg? Misschien is dat de “toeleidende weg”? Of is het een “afhoudende weg”? Lees dit indringende verhaal. http://www.vergadering.nu/evangeref/evang-geref-eenderdeweg.htm
 • Is er een toeleidende weg?
  Of is dat voorwaardelijke en daarmee een afhoudende weg?
  Hierbij een link naar een op YouTube geplaatste toespraak van Koos de Jong in een bijeenkomst van stichting Jij daar
 • Ben ik wel uitverkoren?
  Hierover is een Bijbelstudie uitgegeven, die heel bondig, maar met vele teksten laat zien wat de Bijbel hierover leert. De complete teksten zijn als PDF of E-book te downloaden vanaf de website: http://benikweluitverkoren.nl. Ook is er een jongeren editie.
 • Geloofsdoop
  Download een preek (in MP3 formaat) vanuit Kolossenzen 2:4-15 over geloofsdoop met een overweldigende reeks argumenten.
  Door ds. M. Ezinga vanuit de Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug op 23 maart 2014.
  Bestandsnaam: ds.M.Ezinga-20140323.mp3
 • Mag je zeggen dat je een kind van God bent?
  Hierbij een link naar een op YouTube geplaatste toespraak van ds. M. Ezinga. Zie vanuit de Bijbel een kort en helder antwoord op deze voor velen zo moeilijke vraag.
 • Kom uit je tent! Kijk en leef!
  De Here Jezus zelf maakt deze vergelijking met de Israëlieten in de woestijn. Hierbij een link naar een op YouTube geplaatste toespraak van ds. M. Ezinga.
 • Geroepen tot uitverkiezing in Christus
  “De kerkleer tegen het Licht van de Bijbel” is opgenomen in de literatuurlijst van een artikel van drs. Piet Guijt op de website van stichting Promise (november 2018). Ook hij komt tot de stelling: “Uit de bespreking van de teksten hierboven kan al worden afgeleid, dat de desastreuze predestinatieleer onjuist en onhoudbaar is. De dubbele predestinatieleer is zelfs totaal on-bijbels, en in feite een ontstellende én God beledigende absurditeit, want het is de wil van God dat alle mensen behouden worden.” Hierbij een link naar het volledige artikel “Geroepen tot uitverkiezing in Christus”.
 • Gelooft u wat u zingt?
  Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
  O HEER, der legerscharen God,
  Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
  Hoe branden mijn genegenheên,
  Om ’s HEEREN voorhof in te treên!
  Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
  Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
  En aan mijn ziel het leven geeft.

  Wie heeft lust den Heer’ te vrezen,

  ’t Allerhoogst en eeuwig goed?
  God zal Zelf zijn leidsman wezen,
  Leren, hoe hij wandlen moet.
  ’t Goed, dat nimmermeer vergaat,
  Zal hij ongestoord verwerven,
  En zijn Godgeheiligd zaad
  Zal ’t gezegend aardrijk erven

  Hierbij een link naar een op YouTube geplaatste opname van samenzang van Psalm 84:1 en Psalm 25:6 in de bovenkerk te Kampen. EO-programma ‘Nederland zingt’ (1993) Orgelbegeleiding Willem Hendrik Zwart.
 • PepS-electie
  Zie verder nog vele mooie liederen op mijn YouTube afspeellijst “PepS-electie

Mocht een link niet meer werken, dan stel ik het op prijs wanneer u mij dat via het contact formulier even laat weten.