Bijbelstudie naar aanleiding van de Dordtse Leerregels

Jan Peppink:

Over vervangingsleer, Israël en kerk, verbond en wet, uitverkiezing en verwerping, geloof en bekering, verlossing en wedergeboorte, doop en wederdoop.
“Klopt de leer van de kerk? Of gaat de kerkleer tegen de Bijbel in?” Veel mensen hebben, ondanks of juist vanwege kerkleer en prediking, belangrijke vragen: “Hoe kom ik tot bekering?” “Ben ik wel uitverkoren?” “Hoe weet ik of ik een kind van God ben?” “Is de kinderdoop wel Bijbels?” Zo zijn er heel veel vragen te stellen.
Zie de boekbeschrijving en inhoudsopgave en lees op deze website vast het één en ander over de thema’s die in het boek uitgebreid aan de orde komen. U kunt het boek (428 pagina’s) in de webwinkel rechtstreeks bij mij bestellen.


Uitgegeven door Jan Peppink in samenwerking met Uitgeverij Boekenbent.
Nederlandstalig met NUR-code 700 in de categorie: Theologie / Dogmatiek / Bijbelstudie.
Hier te bestellen: E-book ISBN: 9789463280051
Hier te bestellen: Paperback ISBN: 9789462034266
Hier te bestellen: Hardcover ISBN: 9789462034273