Beschrijving van het boek

Bijna 400 jaar geleden werd de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) gehouden. Daar werden de Dordtse Leerregels opgesteld, die nog door velen worden onderschreven. Ik ben geschrokken van de vele aantoonbare misvattingen. Klopt de leer van de kerk wel met de Bijbel? Met bijna 1000 citaten wordt gekeken naar wat de Bijbel daarover zegt.

Het zijn pittige vragen die aan de orde komen. Wie wordt in de Bijbel uitverkoren en waartoe? Wat leert de Bijbel ons over de dood van Jezus Christus en onze verlossing? Wat zijn de geheimenissen die niet nagespeurd mogen worden? Is er dan sprake van een ‘verhuld’ evangelie? Wat zegt de Bijbel over Israël? Is de kerk in haar plaats gekomen? Gelden de tien geboden ook in het Nieuwe Verbond? Of is dat een misvatting? Wat zijn de verschillen tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond? Is de doop wel in plaats van de besnijdenis gekomen? Waarvan is de doop het teken? Van het ‘verbond met Abraham Zijn vrind’? Waarin worden pasgeborenen ingelijfd met het ‘bad der wedergeboorte’? Roept de Bijbel u op te geloven, of moet het geloof u geschonken worden? Hoe weet u of u een kind van God bent? Wat zegt de Bijbel eigenlijk allemaal wél over de doop?

De vinger wordt gelegd op tal van plekken waar de respectievelijke artikelen in de Dordtse Leerregels, de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis een andere uitleg geven en elkaar tegenspreken. Er blijkt sprake van tekstverwijzingen, waar de Bijbel deze artikelen niet ondersteunt, maar juist weerspreekt! Ook zijn er tal van niet kloppende redenaties. Kán die leer dan wel overeenstemmen met wat de Bijbel zegt, of praat men elkaar al vele eeuwen na?

Deze studie beoogt de weg te wijzen aan hen die juist vanwege de kerkleer met vragen zitten. Maar ook voor theologen, studenten, ambtsdragers en Bijbelkringen is het boeiende lectuur, waardoor veel geleerd kan worden. Uitvoerig wordt gekeken naar wat de Bijbel zegt. Hoe zit het dan wél? En wat is daarvan het gevolg voor uw geloof en de wijze waarop u de Bijbel leest?

Hardcover
Voorzijde hardcover
Achterkant Achterzijde hardcoverPaperback
Voorzijde paperback
Achterkant
Achterzijde paperback