Eerste notities over de Dordtse Leerregels

Het plaatje hieronder laat met een tipje van de sluier zien dat er wel wat serieus werk achter zit. Het is allemaal niet uit de lucht komen vallen. Een kleine impressie van de ontstaansgeschiedenis tijdens vakanties. Bijbelstudie onder de parasol. Hier gescande aantekeningen uit 2004. Een poging elk artikel van de Dordtse Leerregels in één zin te “vangen” om overzicht te krijgen. Tevens wat doorgehaalde pogingen om tot een titel te komen. Klik op het plaatje om een vergroting te zien.

De eerste notities stammen uit 2004