Copyright

Op al het materiaal van deze website rust © copyright Jan Peppink en zijn alle rechten voorbehouden (tenzij anders vermeld).

U mag privé (voor uzelf, een familielid, vriend of kennis) van de inhoud een afdruk maken en gebruiken.

Op grotere schaal (b.v. gemeente, kring of Bijbelstudiegroepen) en voor commerciële doeleinden (opgenomen in artikel of boek), mag u van de inhoud alleen gebruik maken met schriftelijke toestemming van de auteur.

Uitzondering hierop is het citaatrecht.
Dat betekent dat het geciteerde stuk tekst, mits ongewijzigd, kan worden overgenomen.
Het dient beperkt te zijn tot een aantal zinnen, die verband moeten houden met de context waarin het geplaatst wordt. Veelal met de bedoeling deze te onderbouwen of te illustreren. Ik stel het op prijs, wanneer dit wordt gemeld.

In alle gevallen is het een voorwaarde dat citaten inhoudelijk ongewijzigd en met vermelding van titel, auteur en bron (link naar de website pagina) worden opgenomen (of in presentaties genoemd).